Skjemalogo

 

Faktisk omsetning og forventet omsetning av alkoholholdig drikk

Skjemaet er beregnet for salgs- og skjenkesteder i kommunen.  I hht. forskrift for omsetning av alkoholholdig drikke skal bevillinghaver ved årets utløp sende inn oppgave til kommunen over faktisk omsatt mengde alkohol og forventet mengde omsatt alkohol for kommende år.   Salgs- og skjenkegebyr  faktureres etter disse opplysningene. 


HVis du ikke kan signere med BankID kan skjemaet sendes Rissa kommune, Servicetorget, 7100 Rissa,  innen 31. mars


Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet: 
Referansenummer: 
 

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.